Meist

MTÜ Tartu Kassikaitse (reg nr 80253459) on füüsiliste isikute vabal algatusel põhinev mittetulundusühing, mis on asutatud 2007. a. ja mille eesmärkideks on arendada euroopalikku kassipidamiskultuuri Eestis ja teavitada inimesi kasside liigiomastest vajadustest, nende arvukuse kontrollimiseks vajalikest abinõudest, samuti aidata kodututel kassidel leida päris oma kodu.
MTÜ Tartu Kassikaitse oluliseks põhimõtteks on, et me ei hukka ühtegi kassi. Kõik, kelle oleme oma hoiukodudesse võtnud, lahkuvad meilt neile otsitud uutesse kodudesse. Selleks võib kuluda täiskasvanud kassi puhul mitu aastat, kuna juba metsiku kassi sotsialiseerimine võib võtta aega terve aasta. Samal ajal on tänavatel endiselt palju hulkuvaid kasse, mis viitab meie inimeste madalale lemmikloomapidamise kultuurile. Kõigi nende probleemidega tegelemine on Tartu Kassikaitse heategevuslik tegevus avalikkuse huvides. 

Meie tegevus saab jätkuda vaid tänu järgmistele aspektidele:
a) Ühingus tegutsevate vabatahtlike töö. Meie põhituumikus on 6 inimest, kes tegelevad päästmisega, hoiukodude nõustamisega, kodupakkujate ankeetidega ja uute kodude nõustamisega, veebilehe ja kasside info haldamisega ja sotsiaalmeedia ning avalikkuse teavitamisega laiemalt. Lisaks umbes 20 aktiivset kassitoa vabatahtlikku. 

b) Hoiukodud. Täna on Tartu Kassikaitse aktiivseid hoiukodusid orienteeruvalt 60-65, võrgustikus aga ligi 150 inimest (varasemad hoiukodud, huvilised). Usume, et hoiukodud on parim viis kasside sotsialiseerumiseks ja hoolitsemiseks ja ka kassipidamiskultuuri parendamiseks.  

c) Annetused ja partnerid.  Kõik tegevuseks vajalikud vahendid saame annetajatelt ning heategevusüritustelt. Iga sent läheb otseselt kasside ravi, toidu ja liiva peale. Meie juhatuse liikmed ega vabatahtlikud ei saa oma tegevuse eest tasu ega muid varalisi hüvesid. Samuti ei ole me senini saanud toetust linnavalitsustelt või muude projektide kaudu, mis teeb iga annetuse veel olulisemaks meie tegevuseks. 

Tutvu meie
2022. aasta majandusaruandega.
2021. aasta majandusaruandega.
2020. aasta majandusaruandega.
2019. aasta majandusaruandega.
Tartu Kassikaitse põhikiri on leitav siin.
Meie B-kaart siin.

Meie sotsiaalmeedias​

Jagame sotsiaalmeedias infot päästetud kasside kohta, nõuandeid kassi elukvaliteedi tõstmiseks, meie igapäevategevuste kohta ja üleskutseid annetusteks. Jälgi ja jaga siin:
Facebook


Instagram


Youtube

Tartu Kassikaitse meedias

Tartu Postimees: Kuidas hoida kasse kuumalaine ajal jahedana, 8.07.2022 

Postimees Lemmik: Päev kassikaitse rindel, 5.09.2021

Delfi: Sinu üks euro võib päästa kassi elu, 5.11.2020

Tartus elab kanakuudis kassipere, Tartu Postimees, 23.07.2015

tartu kassikaitse logo

Kassikaitse ei tee …

Meie poole on pöördutud tihti soovidega, mida me kahjuks täita ei saa kas hoiukodude vähesuse, rahaliste ressursside piiratuse või meie põhimõtetega sobimatuse tõttu. Et hoida ära arusaamatusi, pidasime vajalikuks tuua välja, milliseid palveid ja miks me ei täida ning mida me teha soovitame:

Me ei tegele kodukasside ravimisega – selleks on nende peremehed ja loomakliinikud. Palun planeeriga looma võttes oma finantse ja küsige abi perelt, sõpradelt.
Me ei jaga kodukassidele tasuta ravimeid – meie head annetajad katavad ainult kodutute kasside ravikulud.
Me ei toida hulkuvaid kasse tänavatel – seda saavad teha inimesed, kes elavad lähedal.
Me ei paku kodukassidele hotelliteenust – meie hoiukodud on kasse täis ja järjekord on ukse taga.
Me ei käi kodukasse söötmas, kui peremees ära sõidab – selleks on peremehe sõbrad ja sugulased ehk tulevikus saab ka sellist teenust osta.
Me ei reklaami oma kodulehel ega kassiportaalides soovimatuid kodukasse ja kodukasside poegi – seda võib teha kassiomanik ise või tema sõbrad ja sugulased.
Me ei võta tasuta oma hoole alla kodukasse, keda peremees mingil põhjusel (näiteks allergia tõttu) enam ei soovi – peremees võib ise oma kassile uue kodu otsida: pakkuda tuttavatele, ajalehtedes ja kassiportaalides kuulutada.
Võtame kassi vastu, kui peremees katab tema steriliseerimise, vaktsineerimise, ravi ja ühe aasta ülalpidamise kulud ja meil on hoiukodus ruumi.
Erandina võtame vaba hoiukodu olemasolu korral tasuta hoiule kodukasse, kelle peremees on surnud.
Me ei toeta kodukasside sigimist – soovitame kõik steriliseerida. Olemasolevate kodutute kasside arv on masendavalt suur ja nad kõik loodavad leida kodu.
Me ei korista tänavatelt surnud kasse – seda teeb Tartu Koduta Loomade Varjupaik.
Me ei osuta eutanaasiateenust (ei pane kasse „magama“) – seda teevad loomakliinikud ja varjupaigad vastava tasu eest.
Me ei sõida püügilõksuga kohale iga koduta kassist teatamise peale – meil on hädaliste järjekord ning see on väga kulukas tegevus. Palun uuri, kuidas saad ise aidata.
Meil on loovutustasu kassi eest 65 €, mis kataks kassi päästmisega seotud kulud sümboolselt (tegelik kulu ühele kassile algab ca 200 eurost). Ka see raha läheb tagasi järgmiste kasside päästmiseks.

Eelisjärjekorras võtame hoiule:

  • haigeid või vigastatud kasse,
  • Tartu Varjupaigast kasse, keda ähvardab eutanaasia,
  • emata poegi,
  • tiineid emasid,
  • poegadega emasid.

Teised kassid paneme järjekorda, kuid nad peavad oma järjekorda kahjuks tänaval ootama. Hoidu saame võtta vaba koha olemasolul kassitoas või hoiukodus. Palun tule hoiukoduks ja aita kasse päästa.

Kassikaitse senised saavutused

Tartu Kassikaitse kaudu on endale uue kodu leidnud rohkem kui 4000 kassi.
Oleme osalenud Tartus peetavatel laatadel, kus oleme jaganud inimestele teavet kassipidamisega seotud küsimustes.

Meie vabatahtlik Krislin Jädal sai tunnustuse kui “Eestimaa uhkus 2022”. Loe rohkem

2020. aastal toimunud #1euroneannetus kampaania, mis tõstis tänavakasside päästmise tähelepanu keskpunkti. Loe ja vaata rohkem siit.

2008.a. andsime projektina välja oma Kassikaitse kalendri, kus lisaks piltidele oli iga kuu juures nõuandeid kassipidamiseks.

Oleme käinud raamatukogus, lasteaedades ja mängurühmades rääkimas lastele, milline loom on kass, kuidas tema eest hoolitseda ja miks ei tohi kassile liiga teha. 

Sulge
×