Meist

MTÜ Tartu Kassikaitse (reg nr 80253459) on füüsiliste isikute vabal algatusel põhinev mittetulundusühing, mis on asutatud 2007. a. ja mille eesmärkideks on arendada euroopalikku kassipidamiskultuuri Eestis ja teavitada inimesi kasside liigiomastest vajadustest, nende arvukuse kontrollimiseks vajalikest abinõudest, samuti aidata kodututel kassidel leida päris oma kodu.
MTÜ Tartu Kassikaitse ei hukka ühtegi kassi, kõik, kelle oleme oma hoiukodudesse võtnud, lahkuvad meilt neile otsitud uutesse kodudesse. Selleks võib kuluda täiskasvanud kassi puhul mitu aastat, kuna juba metsiku kassi sotsialiseerimine võib võtta aega terve aasta. Samal ajal on tänavatel endiselt palju hulkuvaid kasse, mis viitab meie inimeste madalale lemmikloomapidamise kultuurile. Kõigi nende probleemidega tegelemine on Tartu Kassikaitse heategevuslik tegevus avalikkuse huvides.

Meie sotsiaalmeedias​

tartu kassikaitse logo

Kassikaitse peamised tegevused

Meil on loovutustasu kassipoja eest 30 € ja täiskasvanud kassi eest 45 €.

 

Meie poole on pöördutud tihti soovidega, mida me kahjuks täita ei saa kas hoiukodude vähesuse, rahaliste ressursside piiratuse või meie põhimõtetega sobimatuse tõttu. Et hoida ära arusaamatusi, pidasime vajalikuks tuua välja, milliseid palveid ja miks me ei täida ning mida me teha soovitame:

Me ei tegele kodutute kassidega väljaspool Tartut ja Tartu maakonda – selleks on kassiabi ühingud või varjupaigad vastavas maakonnas
Me ei tegele kodukasside ravimisega – selleks on nende peremehed ja loomakliinikud.
Me ei jaga kodukassidele tasuta ravimeid – meie head annetajad katavad ainult kodutute kasside ravikulud.
Me ei toida hulkuvaid kasse tänavatel – seda saavad teha inimesed, kes elavad lähedal.
Me ei paku kodukassidele hotelliteenust – meie hoiukodud on kasse täis ja järjekord on ukse taga.
Me ei käi kodukasse söötmas, kui peremees ära sõidab – selleks on peremehe sõbrad ja sugulased ehk tulevikus saab ka sellist teenust osta.
Me ei reklaami oma kodulehel ega kassiportaalides soovimatuid kodukasse ja kodukasside poegi – seda võib teha kassiomanik ise või tema sõbrad ja sugulased.
Me ei võta tasuta oma hoole alla kodukasse, keda peremees mingil põhjusel (näiteks allergia tõttu) enam ei soovi – peremees võib ise oma kassile uue kodu otsida: pakkuda tuttavatele, ajalehtedes ja kassiportaalides kuulutada.
Võtame kassi vastu, kui peremees katab tema steriliseerimise, vaktsineerimise, ravi ja ühe aasta ülalpidamise kulud ja meil on hoiukodus ruumi.
Erandina võtame vaba hoiukodu olemasolu korral tasuta hoiule kodukasse, kelle peremees on surnud.
Me ei toeta kodukasside sigimist – soovitame kõik steriliseerida. Olemasolevate kodutute kasside arv on masendavalt suur ja nad kõik loodavad leida kodu.
Me ei korista tänavatelt surnud kasse – seda teeb Tartu Koduta Loomade Varjupaik.
Me ei osuta eutanaasiateenust (ei pane kasse „magama“) – seda teevad loomakliinikud ja varjupaigad vastava tasu eest.
Me ei sõida püügilõksuga kohale iga koduta kassist teatamise peale – meil on hädaliste järjekord.

Eelisjärjekorras võtame hoiule:

  • haigeid või vigastatud kasse
  • Tartu Varjupaigast kasse, keda ähvardab eutanaasia
  • emata poegi
  • tiineid emasid
  • poegadega emasid

Teised kassid paneme järjekorda, kuid nad peavad oma järjekorda kahjuks tänaval
ootama.

 

Kassikaitse senised saavutused

Tartu Kassikaitse kaudu on endale uue kodu leidnud rohkem kui 2000 kassi.
Oleme osalenud Tartus peetavatel laatadel, kus oleme jaganud inimestele teavet kassipidamisega seotud küsimustes.
2008.a. andsime projektina välja oma Kassikaitse kalendri, kus lisaks piltidele oli iga kuu juures nõuandeid kassipidamiseks.
Oleme käinud raamatukogus, lasteaedades ja mängurühmades rääkimas lastele, milline loom on kass, kuidas tema eest hoolitseda ja miks ei tohi kassile liiga teha.
Ühingul on 10 liiget ja meie kaudu tegutseb umbes 15 vabatahtlikku.
Tegevuseks vajalikud vahendid oleme saanud annetajatelt ning heategevusüritustelt. Olulise panuse tegevuse arendamiseks on andnud ka meie liikmed ning hoiukodu pakkuvad vabatahtlikud. Meie juhatuse liikmed ega vabatahtlikud ei saa oma tegevuse eest tasu ega muid varalisi hüvesid.

Sulge
×