Kassidele päriskodu pakkumisel sõlmitakse alguses ajutine leping ning kahe nädala möödumisel ja mõlema osapoole nõusolekul päriskoduleping. Päriskodulepingu sõlmimisel kantakse registrisse uue omaniku andmed ning kogu vastutus läheb uuele omanikule. Lepingutega on võimalik tutvuda PDF formaadis:

Sulge
×